Podmínky pro ochranu osobních údajů

Protože jste se dostali na tuhle stránku, jste asi zvědaví, jak je postaráno o vaše údaje, které jste mi svěřili při registraci do databáze testerů a respondentů uživatelských výzkumů, nebo během přihlášení k uživatelskému testování, nebo rozhovoru. Nebojte, o vaše osobní údaje je postaráno dobře 🙂

Verze pro pracovníky úřadu

Pakliže jste pracovník ÚOOÚ, čtěte tuhle delší verzi, prosím pěkně.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES — obecné nařízení o ochraně osobních údajů — (dále jen „Nařízení GDPR“) je Adam Vrána, IČ 70302162, se sídlem nám. E. Beneše 10, 39901 Milevsko, (dále jen „Správce“).

2. Kontakt na správce

E-mail a telefon: jsem@adamvrana.cz, 774 508 788.

3. Zdroj osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které od vás získal:

 1. Na základě vyplněné registrace do výzkumů webů a uživatelských výzkumů prostřednictvím online registračního formuláře na webu www.uxvyzkum.cz,
 2. nebo na základě vámi vyplněné přihlášky do testování konkrétní webové stránky, či přihlášky k uživatelskému rozhovoru,
 3. nebo na základě testování webu, či uživatelského rozhovoru s vámi.

4. Typ osobních údajů

Jde zejména o tyto údaje:

 1. Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu; u podnikatele iČ a DIČ — pro případ vyplacení odměny na fakturu),
 2. kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa),
 3. kamerové záznamy a nahrávání obrazovky z uživatelské testování webů, případně audiozáznamy z uživatelských rozhovorů.

5. Zákonné důvody, účel zpracování a doba uchovávání osobních údajů

Správce zpracovává vaše osobní údaje s vaším souhlasem pro tyto účely a za těchto podmínek:

 1. Registrace do databáze respondentů (testerů) a zasílání přihlášek k uživatelským testováním webů, nebo k uživatelským průzkumům. Z databáze je možné se kdykoliv odhlásit a vaše údaje budou smazány a nikdy více použity. Vaše osobní údaje z databáze nejsou poskytovány žádné třetí osobě, pokud jste s tím sami dodatečně písemně nesouhlasili. Údaje zadané při registraci do databáze jsou uchovávány a používány po dobu 5 let.
 2. Získání vaší zpětné vazby na konkrétní web a monitorování vašeho chování na konkrétním webu během moderovaného, nebo nemoderovaného uživatelského testování. Údaje vyplněné do přihlášky pro testování konkrétní webové stránky budou odstraněny neprodleně po dokončení uživatelského testování, nejpozději do 7 dnů ode dne konání testování uvedeného na přihlášce.
 3. Získání vašich názorů během moderovaného uživatelského rozhovoru. Všechny názory zaznamenané během rozhovoru budou anonymizovány, nejpozději do 30 dnů ode dne konání rozhovoru uvedeného na přihlášce budou odstraněny.

6. Vaše práva

Vězte, že podle nařízení GDPR máte právo:

 1. Vzít svůj souhlas kdykoliv zpět,
 2. požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 3. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 4. vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 5. požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů,
 6. na přenositelnost údajů,
 7. v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení

Správce přijal technická a bezpečnostní opatření k zabezpečení osobních údajů a k zabezpečení datových úložišť. K osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěreční ustanovení

Zaškrtnutím souhlasu a odesláním vyplněné registrace do databáze testerů, nebo přihlášky k uživatelskému testování nebo rozhovoru potvrzujete seznámení se s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn podmínky pro ochranu osobních údajů měnit. Aktuální verzi podmínek ochrany osobních údajů naleznete výhradně vždy na těchto internetových stránkách.

Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou platné od 25. května 2018.